Integralną częścią naszego systemu zarządzania biznesowego jest proces zarządzania ryzykiem. Obejmuje on identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka (Hazard Identification Risk Assessment), przepisy COSHH, plan reagowania kryzysowego (Emergency Response) oraz analizę ryzyka biznesowego (Business Risk ) itp. Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodzowny element codziennej działalności spółki UXOcontrol w zakresie identyfikacji i unieszkodliwiania morskich niewybuchów (Marine UXO). Ryzyko w środowisku morskim obejmuje widoczność, prądy, pływy morskie, pogodę itd. Mamy dostęp do baz danych, które zawierają szczegółowe prognozy pogody z ostatnich 20 lat, a ponadto dzięki naszej już długiej obecności w tej branży, bezpośrednio poznaliśmy wiele lokalizacjach morskich. Warunki dna morskiego także mogą być jednym z czynników ryzyka, zwłaszcza podczas identyfikacji potencjalnych niewybuchów (pUXO). Nasz zdalnie sterowany system pogłębiania, to wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie w tym obszarze ryzyka.

Spółka UXOcontrol może zapewnić kompleksowe rozwiązania pozwalające ograniczyć ryzyko występujące podczas realizacji projektów związanych z morskimi niewybuchami (UXO). Korzysta ona z nowych technologii i innowacji oraz wysoko wykwalifikowanych operatorów, a ponadto stosuje rygorystyczne standardy jakości, co odzwierciedla posiadana akredytacja. Rozumiemy wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji i przeprowadzania oceny zagrożeń w ramach zarządzania materiałami wybuchowymi oraz konieczność przedłożenia certyfikatu neutralizacji niewybuchu (UXO Clearance Certificate) w oparciu o zasadę ALARP.