Certyfikat ALARP określa, jakie działania ograniczające ryzyko podjęto w celu zarządzania ryzykiem związanym z niewybuchami (UXO). Poziom oczyszczenia z niewybuchów zależy od dostępnego wyposażenia technicznego, zasobów i aktualnych praktyk.

Istnienie świadectwa zwolnienia nie daje 100% gwarancji, że UXO nie będzie później spotykane, ale raczej, że przeszkolony personel korzystający z najlepszej dostępnej technologii tamtych czasów został zastosowany w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka związanego z resztkami materiałów wybuchowych.