Noordhoek Pathfinder (NHP) jest specjalnie zbudowanym statkiem wsparcia z ROV/badawczym nowej generacji wyposażonym w system dynamicznego pozycjonowania klasy DP2. W standardowej konfiguracji jest on wyposażony w sprzęt do badania niewybuchów i oczyszczania z niewybuchów (UXO survey and clearance), a także, między innymi, w automatyczny Dual MAG wing, WROV wraz z odpowiednimi narzędziami do inspekcji niewybuchów (UXO), zainstalowany na statku system USBL, MBES, SBP. Obszar roboczy na pokładzie obejmuje pomieszczenia operacyjne pracujące w trybie online i offline, które wyposażono w odpowiednio wydajne urządzenia do gromadzenia i przetwarzania danych oraz sporządzania dokumentacji. W razie potrzeby spółka UXOcontrol może w bardzo krótkim czasie zamontować na pokładzie gotowy do pracy kontenerowy system obsługi nurkowania wraz z systemem LARS.

Wymiary podstawowe
• długość całkowita 61,87 m
• szerokość statku 12,80 m
• zanurzenie 4,65 m
• wyporność brutto 1659 mT

Parametry podstawowe
• miejsca dla 40 pasażerów, 4 biura, pomieszczenie rekreacyjne i mesa
• układ pokładu 360m2 przy 5mT/m2, 3 studnie, żuraw pokładowy 25mT
• system dynamicznego pozycjonowania Navis klasy DP2
• prędkość 10-12 węzłów, okres niezawodności systemu dynamicznego pozycjonowania 72 dni

Certyfikaty/klasyfikacja
• wielozadaniowy morski statek wsparcia wyposażony w system dynamicznego pozycjonowania klasy DP2
• Lloyds Register, +100A1, +LMC, DP (AA) / Klasa II
• certyfikaty N-Sea Survey and Offshore ISO9001, ISO14001, IMCA, VCA, OHSAS18001.
• system rozminowywania
• 8-calowa pompa bagrowa
• rama do badań MBES/SBP (w stosownych przypadkach)
• sterownia ROV
• warsztat ROV