Spółka UXOcontrol B.V. w 100% należy do firm N-Sea i BODAC, a została ona utworzona z myślą o zapewnieniu przemysłowi offshore ekonomicznych, innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z niewybuchami (UXO). Oferowane przez nią rozwiązania wynikają z wieloletniego doświadczenia popartego strategią postępowania z powojennymi materiałami wybuchowymi oraz bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną i nuklearną (CBRNE) na lądzie i pod wodą.

Spółka UXOcontrol świadczy usługi w zakresie badania, analizy, oczyszczania z niewybuchów na lądzie i morzu w ramach licznych projektów. Nasz zespół ekspertów posiada bezpośrednie doświadczenie w realizacji ambitnych projektów w różnych miejscach na świecie przy współpracy z różnymi organami lokalnymi, międzynarodowymi agencjami ds. rozminowywania lub w ramach wspólnych operacji wojskowych.

Spółka UXOcontrol dała się poznać jako dostawca odpowiedniego i efektywnego kosztowo kompleksowego pakietu zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji i neutralizacji niewybuchów przy realizacji projektów morskich. Realizacja zadań zgodnie z naszą 7-etapową strategią ramową zapewnia właściwą kontrolę nad projektem. Spółka kładzie ogromny nacisk na korzystanie z nowych technologii oraz wysoce wykwalifikowanych/przeszkolonych operatorów. Utrzymanie wysokich standardów jakości stanowi nieodzowną część naszej strategii, co odzwierciedla nasz status akredytacyjny.
Rozumiemy wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji i oceny ryzyka w zakresie zarządzania niewybuchami, aby móc wystawić certyfikat ALARP z operacji oczyszczania z niewybuchów (UXO clearance).