Harmonogram naszych klientów jest oczywiście niezwykle ważny, dlatego bardzo ściśle współpracujemy ze wszystkimi klientami, aby zapewnić wykonanie zleconych usług w uzgodnionym terminie. Rozumiemy również, że harmonogramy mogą ulec zmianie z uwagi na wystąpienie czynników mających bardziej ogólny wpływ na projekt, a wówczas jesteśmy w stanie dostosować nasze działania do wynikłych zmian. Jest to możliwe głównie dzięki temu, iż posiadamy bogate zasoby sprzętowe oraz że na morzu pracuje jednocześnie większa liczba statków niż jeden. Ponadto mamy dostęp do kluczowego wyposażenia umożliwiającego nam prowadzenie prac w trudnych warunkach środowiska morskiego. Obejmuje ono m.in. naszą zdalnie sterowaną pogłębiarkę, system MAGsense, High Speed ROV, crawler ROV, system COBRA, Remote Ordnance Lifting System.

Mając na uwadze fakt, że sporządzenie dokumentacji jest jedną z podstawowych usług, poczyniliśmy znaczne inwestycje w nasze wewnętrzne centrum danych, w którym pracują na pełny etat wysoce doświadczeni analitycy danych, osoby sporządzające raporty oraz specjaliści w zakresie sporządzania map oraz systemów informacji geograficznej. Dzięki najnowocześniejszym komputerom i oprogramowaniu oraz przestrzeni umożliwiającej pracę dodatkowego personelu w okresach zwiększonego obłożenia, to centrum danych jest w stanie zapewnić wysoką wydajność, a dzięki naszym pracownikom, wraz z nadzorującym ich kierownikiem, którzy są z nami od dawna, wszystkie usługi świadczymy na niezmiennie wysokim, podlegającym kontroli jakości, poziomie.