Większość prac realizowanych przez spółkę UXOcontrol, czyli badania i identyfikacja niewybuchów (UXO) oraz oczyszczenie z nich terenu, w niewielkim stopniu wpływa na środowisko naturalne. Gdy potwierdzimy obecność niewybuchu (UXO), a jego przeniesienie nie jest możliwe, wówczas jedynym dostępnym rozwiązaniem jest neutralizacja. W UXOcontrol traktujemy te zadania bardzo poważnie, a przy ich realizacji w pełni uwzględniamy warunki środowiskowe i podejmujemy środki ostrożności w tak szerokim zakresie, jak to jest możliwe z technicznego punktu widzenia, aby maksymalnie ograniczyć ewentualne szkody. Zawsze wówczas w pełni stosujemy się do wymogów konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza, aktywnie planując ograniczanie wpływu na faunę i florę. Przeważnie na 30 minut i 10 minut przed detonacją głównego ładunku unieszkodliwiającego niewybuch (UXO) odpalane są dwa niewielkie ładunki w celu ostrzeżenia organizmów żyjących w środowisku morskim.

Standardowa operacja przebiega następująco: statek wsparcia operacji niszczenia materiałów wybuchowych (EOD) rozmieszcza wyposażenie do łagodzenia wpływu wybuchu na ssaki morskie wraz z podmorskim pasywnym systemem monitorowania akustycznego (Passive Acoustic Monitor System, PAMS), akustycznym urządzeniem odstraszającym (Acoustic Deterrent Device, ADD) oraz operatorem przenośnego systemu PAM, będącym obserwatorem ssaków morskich. Łódź hybrydowa wsparcia operacji niszczenia materiałów wybuchowych (EOD) pozostaje w pobliżu, aby rozmieścić wyposażenie do łagodzenia wpływu wybuchu na ssaki morskie oraz odpala ładunki mające odstraszyć ryby podczas odliczania czasu do detonacji. Można też zastosować kurtynę utworzoną z pęcherzyków, aby jeszcze bardziej ograniczyć wpływ detonacji ładunku głównego. Taka kurtyna otacza zidentyfikowany niewybuch (UXO ) i wytwarza ciągły strumień sprężonego powietrza, który odstrasza organizmy morskie podczas operacji niszczenia materiałów wybuchowych (EOD).