Nasze podejście do względów bezpieczeństwa stanowi podstawę wszystkich naszych działań. Nie ma zadania zbyt dużego lub zbyt małego, w przypadku którego bezpieczeństwo nie stałoby na pierwszym miejscu. Bezpieczeństwo traktujemy w taki sposób, by naszym pracownikom, pracownikom naszych dostawców, pracownikom naszych klientów, a także innym interesariuszom, z którymi pracujemy w jednym miejscu, nie stała się krzywda. W ten sam sposób podchodzimy do bezpieczeństwa statków, sprzętu oraz pozostałych zasobów.

Podstawowym obszarem działalności spółki UXOcontrol są niewybuchy, co już samo w sobie wymaga od nas wysokiego poziomu świadomości potencjalnych zagrożeń oraz stosowania procedur i procesów niezbędnych do kontrolowania tejże działalności, zawsze traktując bezpieczeństwo priorytetowo. Ponadto nasze prace prowadzimy głównie na morzu oraz w pobliżu lądu, a to również oznacza, że musimy planować i realizować nasze projekty, odpowiednio zarządzając oraz uwzględniając wszystkie czynniki związane ze środowiskiem morskim mające wpływ na te prace. Nasze doświadczenie oraz system zarządzania biznesowego stanowią podstawę tego procesu zarządzania i realizacji prac. Jesteśmy profesjonalistami w zakresie prowadzenia działań przy słabej widoczności, dużych prądach, pływach morskich, wysokim stanie morza, silnym wietrze itp. Środowisko morskie jest naszym miejscem pracy, a my w taki sposób planujemy realizację prac, aby zapewnić, że ich wykonanie zawsze będzie bezpieczne.

Ponad 10000 ha przebadanych pod kątem obecności niewybuchów (UXO)
Ponad 15000 zidentyfikowanych celów UXO
Ponad 300 operacji neutralizacji niewybuchów (UXO disposal)
Zero wypadków

W 2019 roku spółka N-Sea Group B.V. dysponowała łącznie dziewięcioma statkami, z których dwa, a mianowicie Noordhoek Pathfinder i Relume wykorzystujemy do operacji związanych z niewybuchami (UXO). W przypadku obu tych statków wskaźnik straty czasu spowodowanego wypadkami (Lost Time Injury, LTI) wyniósł zero od chwili rozpoczęcia przez nie pracy w N-Sea Group, co potwierdza, że stosujemy sprawdzone rozwiązania oraz korzystamy z członków załóg znających szczegóły i rozumiejących wymagania związane z poszczególnymi projektami.