Żadna z obecnie dostępnych technologii wykrywania niewybuchów (UXO) nie gwarantuje w pełni, że każdy zakopany niewybuch (UXO) zostanie wykryty, zlokalizowany i usunięty. Nawet w przypadku zastosowania najbardziej zawansowanej, a przy tym racjonalnie uzasadnionej i wykonalnej metody, innej niż przerzucenie całej ziemi pod miejscem projektu, pozostanie pewne ryzyka resztkowe.

Nasz plan ograniczenia ryzyka i protokół dotyczący ryzyka szczątkowego dotyczącego niewybuchów (UXO) zawiera wskazówki na wypadek natrafienia na niewybuch (UXO) podczas prowadzenia prac morskich stanowiących część robót instalacyjnych. Dzięki skutecznemu wdrożeniu naszej strategii zarządzania niewybuchami (UXO), zrealizowaniu strategii proaktywnego ograniczenia ryzyka poprzez zmianę trasy ułożenia kabli, przeprowadzeniu badań dotyczących niewybuchów (UXO) i ich neutralizacji, na miejscu budowy zapewniony zostaje możliwie najniższy ogólny poziom ryzyka.