Certyfikat ALARP określa, jakie działania ograniczające ryzyko podjęto w celu zarządzania ryzykiem związanym z niewybuchami (UXO). Poziom oczyszczenia z niewybuchów zależy od dostępnego wyposażenia technicznego, zasobów i aktualnych praktyk.

Wystawienie certyfikatu nie gwarantuje w stu procentach, że w przyszłości nie natrafi się na niewybuch (UXO), a raczej podkreśla fakt, że w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka związanego z pozostałościami po materiałach wybuchowych skorzystano z odpowiednio przeszkolonego personelu oraz użyto najlepszych dostępnych w danym czasie środków technicznych.