Jeżeli ryzyka związanego z niewybuchami (UXO) nie można ograniczyć poprzez zmianę przewidzianej lokalizacji infrastruktury, spółka UXOcontrol oferuje przeniesienie i neutralizację niewybuchu z wykorzystaniem WROV i nurków. Ostateczne ograniczenie ryzyka związanego z niewybuchami (UXO) jest wysoce specjalistycznym i potencjalnie niebezpiecznym zadaniem, które spółka UXOcontrol realizuje własnymi siłami w zakresie techniki neutralizacji materiałów wybuchowych.

Przepisy dotyczące neutralizacji materiałów wybuchowych różnią się w zależności od kraju, zatem wiedza na temat lokalnie obowiązujących regulacji i współpraca z właściwymi organami są niezbędne, aby zapewnić bezpieczną i zgodną z przepisami neutralizację. Spółka UXOcontrol ma duże doświadczenie w kontaktach z lokalnymi organami w wielu krajach Europy.
W odniesieniu do neutralizacji materiałów wybuchowych, spółka UXOcontrol wykorzystuje system neutralizacji min zgodny z ściśle określonymi wymogami bezpieczeństwa. Jest to nowoczesny, niezawodny i bezpieczny system neutralizacji niewybuchów pod wodą.
Cechują go wszystkie podstawowe parametry techniczne wiodącego na rynku systemu Cobra MDS. Opracowany przez nas system spełnia wymagania przepisów DEF Standards, międzynarodowych wytycznych technicznych dotyczących amunicji (International Ammunition Technical Guidelines, IATG), międzynarodowych standardów rozminowania (International Mine Action Standards, IMAS) oraz wytycznych Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive, HSE).

Dzięki temu systemowi nasi specjaliści ds. materiałów wybuchowych mogą realizować procedury RSP (Render Safe Procedures), odzyskiwać lub niszczyć materiały wybuchowe (EO) w sposób bezpieczny, ekonomiczny, a przy tym w krótkim terminie.
Zespół ds. niszczenia materiałów wybuchowych (EOD) w spółce UXOcontrol może realizować globalne działania w zakresie EOD:
• jako integralną część operacji oczyszczania z niewybuchów (UXO clearance), po wykryciu materiałów wybuchowych (EO);
• w celu zniszczenia materiału wybuchowego (EO) odkrytego poza obszarami niebezpiecznymi (może być to pojedynczy materiał wybuchowy lub ich większa liczba na określonym obszarze);
• w celu zniszczenia materiału wybuchowego (EO), który stał się niebezpieczny w skutek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub próby jego zniszczenia;
• zapewniając swoją dostępność przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, np. podczas pogłębiania prowadzonego w niebezpiecznej strefie powojennej.