Przed podjęciem decyzji, jakie działania będą najwłaściwsze na obszarze występowania podwodnych niewybuchów (UXO) konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z lokalnymi przepisami i środowiskiem.

Lokalne, regionalne i międzynarodowe regulacje, przepisy i normy mogą ograniczać możliwość korzystania z dostępnych rozwiązań w zakresie oczyszczania z niewybuchów (UXO clearance). Na środowisko morskie często składają się specyficzny ekosystem, organizmy wodne, miejsca o znaczeniu historycznym, powojenne groby, wrażliwa infrastruktura itp., stanowiące, między innymi, podstawę określenia wszystkich norm/regulacji/przepisów.

Nie wszystkie potencjalne zagrożenia związane z niewybuchami (UXO) i dnem morskim mogą zostać zidentyfikowane przez urządzenia zwykle wykorzystywane w branży. Aby móc zaoferować kompleksowe i zintegrowane usługi świadczone na rzecz projektów realizowanych w płytkich wodach i strefach przejściowych, spółka UXOcontrol ma do dyspozycji wyposażenie i rozwiązania, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Obejmują one badania z wykorzystaniem AUV, WROV, ROD, a także płytkowodne statki do inspekcji/usuwania niewybuchów oraz usługi w zakresie identyfikacji i wykopywania przedmiotów realizowane przez naszych nurków.

Badania z wykorzystaniem WROV i ROD stanowią podstawą naszej działalności. Posiadamy i obsługujemy różne pojazdy mogące wykonywać rozmaite zadania, począwszy od prostych obserwacji po złożone operacje oraz odkopywanie i przenoszenie niewybuchów (UXO). Za pomocą ROV i zdalnie sterowanej pogłębiarki (Remote Operated Dredge, ROD), potencjalne materiały wybuchowe poddawane są inspekcji z wykorzystaniem układu opartego na cewce elektromagnetycznej lub szeregu magnetometrów (gradiometrów) w połączeniu z kamerami wideo i akustycznymi wysokiej rozdzielczości.

Dzięki pracom wykonanym na tym etapie cele niebędące niewybuchami (non-UXO) można zaklasyfikować jako szczątki lub potencjalne obiekty archeologiczne. Potwierdzone/przypuszczalne materiały wybuchowe (EO) oznacza się w celu ich wykopania i ostatecznego zbadania/usunięcia.