Zagrożenie definiuje się jako potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Zasadą jest, że na wczesnym etapie opracowywania projektu morskiego przeprowadza się analizę dokumentacji, która pozwala określić prawdopodobne występowanie zagrożeń. W wyniku takiej oceny zagrożeń uzyskuje się informacje na temat rodzaju niewybuchów (UXO), ich ewentualnej lokalizacji oraz można logicznie uzasadnić ich obecność. Analiza ta jest niezbędna do realizacji zarządzania ryzykiem związanym z niewybuchami (UXO) oraz zastosowania środków ograniczających ryzyko na późniejszych etapach projektu.

Oczyszczanie z niewybuchów (UXO clearance) środowiska morskiego powinno być prowadzone wyłącznie na obszarach, w stosunku do których wykazano istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa lub wpływy społeczno-ekonomiczny wynikające z obecności materiałów wybuchowych. W przypadku obszarów, na których według przeprowadzonej oceny, wypływy te są niewielkie lub w ogóle nie występują, nie należy podejmować dodatkowego ryzyka poprzez prowadzenie działań związanych z neutralizacją niewybuchów. Z drugiej strony, można w takim przypadku pozostawić na miejscu materiały wybuchowe oraz przygotować rozwiązania mające na celu ograniczenie interakcji z niewybuchami (UXO).
Opracowanie planu oczyszczania z niewybuchów lub ograniczenia ryzyka obejmuje przeanalizowanie danych dla danego miejsca, z których wynika, jakiego rodzaju działania należy przeprowadzić, aby możliwe było wystawienie certyfikatu ALARP. W niektórych przypadkach właściwe może być rozważenie połączenia strategii ograniczenia ryzyka i neutralizacji niewybuchów w celu osiągnięcia korzyści środowiskowych i ekonomicznych.

Nasza ekspertyza obejmuje analizę dokumentacji, badania geofizyczne, inspekcje z wykorzystaniem WROV, wykopywanie i przenoszenie celów, a także rozwiązania dotyczące neutralizacji niewybuchów. Wyróżnia nas możliwość przeprowadzenia wszelkiego rodzaju prac na morzu przy wykorzystaniu jednego, niedrogiego w eksploatacji statku wyposażonego w system dynamicznego pozycjonowania klasy DP2, a przy tym możliwość prowadzenia prac na płytkich wodach oraz oczyszczania z niewybuchów w szczególnych warunkach. Spółka UXOcontrol ma bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z identyfikacją i neutralizacją niewybuchów (UXO), a wysoki odsetek powracających do nas klientów odzwierciedla nasze zaangażowanie w świadczenie usług na najwyższym poziomie.