Spółka UXOcontrol dysponuje rozwiązaniem pozwalającym prowadzić pracę na płytkich wodach, które zapewnia szybką i skuteczną inspekcję potencjalnych niewybuchów (pUXO) oraz usuwania szczątków, jest to mianowicie pogłębiarka znana pod nazwą Remotely Operated Dredge (ROD). Montuje się ją jako przedłużenie koparki. System ROD można wykorzystywać do wykrywania, wykopywania, identyfikacji, usuwania szczątków i prowadzenia badań. Niekorzystne warunki, jak słaba widoczność, silny prąd lub zła pogoda mogą utrudniać prowadzenie prac. W takim przypadku ograniczenia operacyjne (stanowiące część planu realizacji zadań przy danym projekcie) warunkują możliwość rozpoczęcia prac lub konieczność ich odroczenia. Ta pogłębiarka (wyposażona w dyszę Venturiego) może wydobywać piasek, otoczaki i drobne szczątki z dna morskiego, a następnie przenosić je w inne miejsce.

Pogłębiarka znajduje się na platformie umożliwiającej prowadzenie badań celów na płytkich wodach (maks. 14 MSW). System ROD wyposażono w szereg czujników, a także pogłębiarkę, magnetometry i układy obrazowania akustycznego pozwalające zlokalizować i zidentyfikować cele.

Oto niektóre z zalet systemu ROD:

• W skład systemu wchodzi 12-calowa pogłębiarka i dysza wytwarzająca strumień wody umożliwiają szybkie i bezpieczne wydobycie głębiej zakopanych celów (bez konieczności nurkowania).
• Urządzenie kopie dookoła celu, a nie nad nim, natomiast jego położenie kontrolują dwa magnetometry. Dzięki czujnikom MAG cel można przenieść w inne miejsce oraz wskazać dokładne położenie.
• Całość wykonano ze stali nierdzewnej 316 (metal nieżelazny).
• Narzędzie do pogłębiania wyposażono w 8 magnetometrów, co pozwala szybko odnaleźć potencjalne niewybuchy (pUXO) oraz zmierzyć odległość między narzędziem i pogłębiarką, a tym samym zagwarantować, że prace są prowadzone w kontrolowany i bezpieczny sposób. Magnetometry są połączone z systemem gromadzenia danych.

System wyposażono w sonar Aris Explorer 3000, sonar Oculus M750D, zintegrowany system pozycjonowania (DGPS – RTK), magnetometry Sensys, Altimeter ISA500, lasery, kamerę i lampę oraz chwytak szczątków. Dzięki tym narzędziom system ROD można wykorzystywać jako zdalny system do:

• detekcji magnetycznej/wskazywania celu na lub w dnie morskim;
• wydobywania obiektów zakopanych w dnie morskim;
• zbierania informacji umożliwiających identyfikację obiektów;
• usuwania szczątków;
• prowadzenia badań po zakończeniu prac.

Jeżeli warunki środowiskowe będą tego wymagać, system ROD można wyposażyć w system kompensacji ruchu. Gdy jest on stosowany/wymagany, uwzględnia się go w dokumentacji danego projektu. Ograniczenia robocze uzależnione są od kilku czynników, które określa i opisuje się indywidualnie w przypadku każdego projektu. System może kopać maksymalnie na głębokość 14 m poniżej poziomu jego gąsienic. W elementach systemu, z których może nastąpić wyciek do środowiska, stosuje się biodegradowalny olej.

System ROD wyposażono łącznie w 8 magnetometrów pozwalających szybko odnaleźć potencjalne niewybuchy (pUXO) oraz kontrolować odległość między pogłębiarką i potencjalnym niewybuchem (pUXO), a tym samym zagwarantować, że prace są prowadzone w kontrolowany i bezpieczny sposób. Magnetometry są połączone z systemem gromadzenia danych. Po zakończeniu badań dane zostają przesłane do głównego komputera, natomiast program napisano w taki sposób, aby umożliwić analizę danych uzyskanych podczas badania oraz wskazanie celu. W dziale badań i rozwoju powstało oprogramowanie obejmujące ponad 35 funkcji technicznych pozwalających wykrywać różne obiekty ferromagnetyczne, niezależnie od poziomu szumu tła. Zespół techniczny zapewnia oprogramowanie w wersji odpowiadającej celom i zadaniom prowadzonych badań. Wgrywana wersja jest skonfigurowana do wykrywania szerokiej gamy obiektów ferromagnetycznych o różnej masie bez względu na ich masę minimalną. W przypadku badań prowadzonych po zakończeniu prac program konfiguruje się w celu potwierdzenia, że w obrębie obszaru badań nie pozostawiono żadnych obiektów ferromagnetycznych o masie równej lub przekraczającej wartość progową.

Nad celem wyświetlana jest strefa wyłączona z pogłębiania. W zależności od wielkości celu może to być okrąg o średnicy 1 m, w obrębie którego pogłębianie jest zabronione. Ruch pogłębiarki po okręg wokół celu powoduje jego odsłanianie. Sygnał z sonaru i kamer jest sprawdzany w sposób ciągły. Gdy cel zostanie wykryty przez kamerę lub sonar(y), operacja pogłębiania zostaje zatrzymana. Aby bardziej odsłonić cel, tryb pracy systemu ROD zostaje przełączony z pogłębiania na wypłukiwanie. Końcówka pogłębiarki przesuwa się nad środkiem celu w odległości około 1 m od niego. Dysze wytwarzają strumień wody w celu odsłonięcia obiektu poprzez usunięcie osadów.

W skład systemu ROD wchodzi również chwytak służący wyłącznie do usuwania szczątków. Procesem chwytania steruje kierownik zespołu ds. niewybuchów (UXO Supervisor), który ma on do dyspozycji kamerę i lampę.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcielibyście, abyśmy opracowali inne rozwiązania w zakresie urządzeń obsługiwanych zdalnie lub przez nurków, prosimy o kontakt z nami.