Dzięki opracowanemu przez spółkę UXOcontrol systemowi MagSense nowej generacji niczego nie pozostawia się przypadkowi. Jest to rozwiązanie przenoszące technikę badania niewybuchów (UXO) na wyższy poziom. System MagSense zapewnia niezrównaną dokładność, większą skuteczność i wyższy poziom bezpieczeństwa operacji wykrywania niewybuchów (UXO). Został on zaprojektowany i wprowadzony do eksploatacji przez spółkę UXOcontrol w celu gromadzenia i rejestrowania danych w środowisku podmorskim, w którym występuje szum magnetyczny oraz do pracy w trudnych warunkach. Gdy chce się mieć pewność, że nic nie zakłóci przyjętego harmonogramu budowy i budżetu, z pomocą przychodzi system MagSense.

Jest to multigradiometr wyposażony w ramę typu skrzydłowego, który nie tylko zapewnia szerokie pokrycie dna morskiego, ale także spełnia coraz bardziej złożone wymagania klientów sektora wytwarzania i dystrybucji energii na morzu. System MagSense oferuje wyższy poziom skuteczności, wykonując prace badawcze szybko i niezawodnie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy. Zapewnia on najlepszą w tej klasie urządzeń dokładność, co pozwala na skuteczną i efektywną kosztowo realizację procesu identyfikacji i usuwania niewybuchów. System MagSense spełnia cele w zakresie bezpieczeństwa: specjalnie zaprojektowany system „launch-and-recovery” pozwala ograniczyć do minimum ręczną obsługę i ograniczyć ryzyko. Zaprojektowano go przede wszystkim z myślą o zapewnieniu zwrotności i elastyczności z myślą o zaspokojeniu aktualnych wymagań w sektorze budownictwa morskiego oraz możliwości dostosowania go do indywidualnych potrzeb klienta.

Sterowany w trzech osiach pionowy multigradiometr obejmuje ramę typu skrzydłowego o szerokości 3,3 m wraz z maksymalnie ośmioma magnetometrami G882 Caesium Vapour zamontowanymi w ustawionych pionowo parach, rozmieszczonymi równomiernie na całym skrzydle.

Skuteczność i dokładność:

• Czujnik kursu.
• System pozycjonowania UBSL.
• qAltimeter (w G882 i ScanFish).
• Układ automatycznego śledzenia dna morskiego.
• Pomiary w czasie rzeczywistym.
• Układ Dual Fish zwiększający zasięg pomiarów.
• Bardzo niska sygnatura magnetyczna.
• Stabilność w poziomie i pionie zapewniająca większą pewność danych.
• Mniejsza liczba błędnie zidentyfikowanych celów w porównaniu z tradycyjnymi systemami.
• Zwiększony zasięg detekcji (ponad 8 m w przypadku celów o masie 50 kg).
• Duża szybkość zbierania danych dzięki zwiększonemu zasięgowi detekcji, dużej prędkości wynoszącej średnio 5 węzłów i szerokiemu polu obserwacji. Wielkość pola obserwacji można podwoić, stosując podwójne systemy MagSense.
• Zakres głębokości roboczej od 5 m do 250 m.
• Zdolność do unoszenia się na wysokość 1 m.
• Zdolność do pracy w silnych prądach dzięki modułowi sterującemu.
• Launch and Recovery System (LARS) – 1,5 m- 2,0 m Hs
• Możliwość sterowania w pionie i poziomie.